Susținerea Mediului Antreprenorial din România prin Tactici Economice Regionale - Regiunea Nord-Est

Proiect „SMARTER – Susținerea Mediului Antreprenorial din Romania prin Tactici Economice Regionale”
Cod MySMIS – 82/3/7/106188
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Axa prioritara 3 – Locuri de muncă pentru toți
Prioritatea de investiții 8iii – Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul Specific 3.7 – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizualizați www.fonduri-ue.ro

Proiect implementat în cadrul Facultății de Textile Pielărie și Management Industrial, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

Pentru a verifica dacă sunteți eligibil apăsați butonul de mai jos

Despre

Susținerea Mediului Antreprenorial din Romania prin Tactici Economice Regionale

Proiectul „SMARTER – Susținerea Mediului Antreprenorial din Romania prin Tactici Economice Regionale” are ca obiectiv general creșterea gradului de ocupare în domeniile non-agricole din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, prin derularea unui program de susținere a inițiativelor antreprenoriale la care vor participa 384 de persoane din cele 6 județe componente în vederea îmbunătățirii competentelor antreprenoriale, 47 de persoane vor beneficia de finanțare în implementarea planurilor de afaceri și mentorat în perioada premergătoare înființării acestora, fiind create astfel minim 94 de locuri noi de munca. De asemenea, prin crearea unui Centru de Susținere și Promovare a întreprinderilor finanțate în cadrul proiectului se va asigura sustenabilitatea proiectului și a afacerilor, iar prin intermediul elaborării unui propuneri de politici publice și a unor masuri pentru diseminarea, valorificarea și transferul de bune practici, va fi adusa o contribuție substanțiala la dezvoltarea sustenabila a mediului antreprenorial din Romania.

Pentru mai multe informații vă invităm să participați la unul dintre cele 12 workshop-uri de prezentare a proiectului.

Contactează-ne